ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการเเห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น